Kaarinan Veneilijät Ry

Marskär-Open purjehduskilpailu

Historiaa

Juniorikilpailutoiminnan lisäksi seuran tavoitteisiin on kuulunut alusta alkaen myös navigaatio- ja purjehduskilpailujen järjestäminen.

Näiden järjestämisen merkittäväksi esteeksi nähtiin oman lähitukikohdan puuttuminen. Tämä asia todettiin pahoitellen jo seuran toisen toimintavuoden 1981 toimintakertomuksessa.

Omien purjehduskilpailujen järjestäminen koettiin aluksi ylivoimaisen vaikeaksi asiaksi ja niinpä esim. vuoden 1982 toimintasuunnitelmassa rohkaistiin seuran toimin jäsenistöä osallistumaan muiden seurojen järjestämiin purjehduskilpailuihin.

Oman saaritukikohdan vuokraaminen vuonna 1983 rohkaisi järjestämään seuran sisäisen purjehduskilpailun Airisto-Marskär seuraavana kautena 1984, jolloin tukikohdan palvelutaso oli saatu kohotettua asialliselle tasolle.
Ensimmäiseen seuran sisäiseen Marskär-purjehduskilpailuun osallistui 4 venekuntaa.

Kuten ensimmäisen kilpailun esittelyssä toimintakertomuksessa haastettiin, muodostui kilpailusta monivuotinen, edelleen elävä perinne.

Vuonna 1986 osallistujamäärä kasvoi jo melko suureksi ja kisaa osallistuvat eri tyyppisen veneet pakottivat järjestäjät huomioimaan venetyyppien erilaiset tasoitukset.

Seuraavana vuonna 1987 kilpailuun osallistui 19 venekuntaa.

Marskär-Open syntyy

Seuraavana purjehduskautena 1988 otettiin seuraava merkittävä askel ja Marskär-purjehduskisa avattiin yleiseksi alueelliseksi piirinmestaruuskisaksi. Samassa yhteydessä kilpailun nimi muutettiin Marskär-Open nimeksi.
Itse kilpailu järjestelyineen onnistui hyvin.

Vaikka siis kilpailu avattiin kaikille piirin kilpapurjehtijoille, järjestettiin samalla avoimen kilpailun sisällä KaaVen sisäinen purjehdusmestaruuskilpailu. Tämäkin käytäntö on säilynyt samana tuosta alkaen.

Marskär-Open purjehduskilpailu vakiinnutti nopeasti asemansa yhtenä alueen suurena purheduskisana. Vuonna 1993 oli kisassa osallistujia 47 ja seuraavaksi vuodeksi osallistujamäärä kasvoi jo yli viidenkymmenen venekunnan.

Nykytila

Kilpailu on kaiken aikaa säilynyt alueen yhtenä suurimman osallistujamäärän keränneistä purjehduskisoista.

Kilpailu tapahtuu LYS tasoitussääntöjen mukaan ja veneet jaetaan kahteen LYS1 ja LYS2 luokkaan. Luokat lähtevät eri aikaan radalle. Pienemmät veneet ennen nopeimpia veneitä. Veneille lasketaan myös kokonaiskilpailun sijoitukset.

Vuonna 2013 Marskär-Open oli järjestyksessä 26. ja lähtölinjalle saapui 29 venekuntaa.

Tulosluetteloon

Liity jäseneksi
Liity jäseneksi