Kaarinan Veneilijät Ry

Toiminta

TAVOITE

Tavoitteena on ylläpitää aktiivista ja vireää seuratoimintaa. Toiminnassa korostuu veneilyturvallisuuden lisääminen sekä jäsenistöä yhdistävien tapahtumien ja virkistystilaisuuksien järjestäminen.

Seura vaikuttaa aktiivisesti kotikuntansa toimintaan kaikilla alueilla, jotka liittyvät veneilyharrastukseen.

TOIMINTAMUODOT

Kaaven veneilytoiminta painottuu perheveneilyyn. Tavoitteena on veneilyharrastuksen aktivointi ja kehittäminen järjestämällä yhteisiä veneilyretkiä ja panostamalla jäsenten viihtyvyyteen seuran tukikohtien käytössä.

Kilpailutoimintaa kehitetään järjestämällä omia kilpailuja ja kannustamalla jäseniä osallistumaan laajasti myös muiden järjestämiin kilpailuihin.

Jäsenten veneilytuntemusta ja tietämystä lisätään tehokkaalla tiedottamisella ja koulutuksella. Veneiden merikelpoisuuteen ja turvallisuuteen panostetaan ylläpitämällä jatkuvaa katsastustoimintaa.

Kaave osallistuu tarvittaessa Kaarinan kaupungin järjestämiin veneilyä koskeviin tilaisuuksiin ja mahdollisuuksiensa mukaan myös veneilyjärjestöjen järjestämään toimintaan.

Seuran järjestämistä tapahtumista ja muusta toiminnasta kerrotaan jäsenkirjeillä ja seuran vuosijulkaisussa Kaavelaisessa. Toiminta kanavoidaan hallituksen ja vuosikokouksen asettamien toimikuntien kautta.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 • toiminnan johtaminen
 • hallituksen kokoukset ja vuosikokoukset
 • jäsen-, vene- ym. rekisterien ylläpito
 • yhteydet veneilyjärjestöihin

TOIMIKUNNAT

Kukin toimikunta suorittaa toimintasuunnitelmassa määritellyt ja hallituksen antamat muut tehtävät. Toimikuntien keskeiset tehtävät ovat seuraavat:

TALOUSTOIMIKUNTA

 • kirjanpidon ja maksuliikenteen hoito
 • varainhankinta ja maksuvalmiuden ylläpito
 • jäsenmaksujen ja muiden tilitapahtumien valvonta
 • omaisuus- ja irtaimistorekisterin päivitys

KILPAILUTOIMIKUNTA

 • Hallonholm-purjehdus
 • Marskär Open -purjehdus
 • yhteydet Purjehtijaliittoon

KATSASTUSTOIMIKUNTA

 • katsastustoiminnan hoito
 • katsastajien koulutus

KOULUTUSTOIMIKUNTA

 • seuran sisäinen koulutustoiminta
 • ulkoisen koulutustarjonnan seuranta

TIEDOTUSTOIMIKUNTA

 • jäsenkirjeet
 • Kaavelaisen julkaiseminen ja ilmoitusten hankinta
 • muu sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen

JUNIORITOIMIKUNTA

 • purjehdus- ja merenkulkutaitojen kehittäminen
 • kevytveneiden purjehdusharjoitukset
 • kevytveneiden huolto ja korjaus

Junioritoiminnan tarkoituksena on ohjata ja aktivoida nuoria heidän vanhempiensa avustuksella purjehdusharrastuksen piiriin. Toiminnassa annetaan nuorisolle tietoja ja taitoja purjehdus- ja merenkulkutaitojen lisäämiseksi.

Junioritoimintaa varten seuralla on käytössään Voivalan rannassa vaja, jossa on purjehdusharrastukseen tarkoitettua välineistöä. Kevytveneillä purjehtimista ja lautailua voi harjoitella myös Marskärissä. Seuralla on käytössään Buster-vene moottoreineen, mikä on tarkoitettu turvaveneeksi purjehdusharjoituksissa ja -tapahtumissa.

Nuorten jollakoulua on aiempina vuosina järjestetty Voivalan rannassa, mutta tällä hetkellä jollakoululla ei ole vetäjää. Sopivan vetäjän löydyttyä jollakoulu on mahdollista järjestää taas. 

Myös muita veneilyyn liittyviä harrastusmuotoja kehitetään toivomusten perusteella. Vanhempien mukanaolo on toivottavaa, sillä siten lasten kulkeminen onnistuu parhaiten ja se tuottaa myös parhaan tuloksen harrastuksen parissa.

KERHOTOIMIKUNTA

 • kilpailutapahtumien, lipunnosto- ja lipunlaskutilaisuuksien sekä juhannus- ja joulujuhlien ohjelmat ja tarjoilut
 • muiden yhteistilaisuuksien järjestäminen

Kerhotoimikunta järjestää perinteisten jäsentapahtumien lisäksi muutakin jäsenistöä kiinnostavaa toimintaa. Nämä tilaisuudet ovat yleensä keväällä ja syksyllä.

Toimikunta pyrkii ottamaan huomioon myös lapset ja nuoret.

Uudet tekijät ovat aina tervetulleita mukaan toimintaan. Jäsenistöltä kuulemme mielellään ehdotuksia tilaisuuksien aiheisiin.

Mikäli mielenkiintoa pidemmälle suuntautuvalle eskaaderille löytyy, pyritään sellainenkin järjestämään.

PALKITSEMISTOIMIKUNTA

 • huomionosoitukset ja palkitsemiset
 • palkitsemisrekisterin laadinta ja ylläpito

TUKIKOHTIEN TOIMIKUNNAT

 • laiturien korjaus- ja kunnossapito
 • poijujen tarkistus
 • järjestyksen ja siisteyden ylläpito
 • kilpailujen tukikohtajärjestelyt
 • tukikohtatalkoiden järjestäminen
 • muut hallituksen antamat erityistehtävät

Seura tukee ja on mukana jäsenistölle tarkoitetuissa harrastus- yms. tapahtumissa.

Liity jäseneksi
Liity jäseneksi